รวมภาพถ่ายบุคคลในแบบต่าง ๆ เช่น ถ่ายภาพผู้บริหาร ถ่ายภาพแฟชั่น ถ่ายภาพพรีเซนเตอร์

รวมภาพหลากหลายแนว หลายประเภท เพื่อใช้งานสำหรับงานนิตยสาร หนังสือรายงานประจำปี

ใช้งานโฆษณาสินค้าเสื้อผ้า เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , ,