รับถ่ายภาพบุคคล ผู้บริหาร แฟชั่น พรีเซนเตอร์

รวมภาพถ่ายบุคคลในแบบต่าง ๆ เช่น ถ่ายภาพผู้บริหาร ถ่ายภาพแฟชั่น ถ่ายภาพพรีเซนเตอร์

รวมภาพหลากหลายแนว หลายประเภท เพื่อใช้งานสำหรับงานนิตยสาร หนังสือรายงานประจำปี

ใช้งานโฆษณาสินค้าเสื้อผ้า เป็นต้น