รับถ่ายภาพ อินทีเรีย

รับถ่ายภาพ อินทีเรีย

รับถ่ายภาพ อินทีเรีย งานนี้เป็นการ ถ่ายภาพ โชว์รูมบริการ LEXUS สุขุมวิท ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจให้ถ่ายภาพบรรยากาศ สถานที่ ขั้นตอนการทำงาน

เพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์ของ LEXUS กระตุ้นยอดขาย และช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือจากลูกค้า

รับถ่ายภาพ อินทีเรีย